Totalni promašaj lingvistike na Zapadnom Balkanu

Nova Knjiga Midhata Riđanovica

TOTALNI PROMAŠAJ LINGVISTIKE NA ZAPADNOM BALKANU je izrastao iz autorove knjige Totalni promašaj : Prikaz Gramatike bosanskoga jezika Dž. Jahića, S. Halilovića i I. Palića, čija dva izdanja su objavljena 2003. godine..

Ova nova knjiga je, u svom prvom dijelu, treće izdanje ranijeg Totalnog promašaja, dok drugi dio, naslovljen Bruka hrvatsko-srpske lingvistike, donosi kritičke prikaze reprezentativne Hrvatske gramatike autora E. Barić et al. (Zagreb, 1997), „klasične“ srpskohrvatske gramatike Savremeni srpskohrvatski jezik M. Stevanovića (Beograd, 1964-9), te „naučnog“ opusa po Riđanoviću lažnih lingvista Ranka Bugarskog (36 strana) i Snježane Kordić (5 strana). Knjiga sadrži i osvrt na rad profesora samo srpskog jezika Miloša Kovačevića, kao i oštru osudu lingvistički potpuno neosnovanog normiranja hrvatskog jezika, sa posebnim osvrtom na akademika Augusta Kovačeca.

Kupite novu knjigu Dr. Ridjanovica: Totalni promašaj lingvistike na Zapadnom Balkanu ili kliknite ovdje za besplatni pregled knjige prije kupovine