Dr. Riđanović  je profesor emeritus engleskog jezika i lingvistike na Univerzitetu u Sarajevu. Doktorirao je iz opšte lingvistike na Mičigenskom univerzitetu u SAD 1969. i predavao na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu nepune četiri decenije. Akademske 1984-85. bio je gostujući Fulbrajtov profesor našeg jezika i lingvistike na Ohajo univerzitetu u SAD.

Prof. Riđanović je pozivan da drži predavanja na univerzitetima bivše Jugoslavije, u Zagrebačkom lingvističkom krugu, na Hrvatskoj akademiju znanosti i umjetnosti, te na Oksfordskom univerzitetu. Objavio je osam knjiga (jednu u SAD), nekoliko prevoda, i preko 50 radova u domaćim i stranim časopisima.

Prof. Riđanović je nosilac više priznanja za naučni rad, među kojima su i godišnja nagrada “Svjetlosti” za knjigu Jezik i njegova struktura i nagrada za najbolje stručno djelo na sarajevskom Sajmu i Bijenalu knjige za njegovu Praktičnu englesku gramatiku. Jedan je od pionira simultanog prevođenja u bivšoj Jugoslaviji – bio je prevodilac na preko 40 međunarodnih skupova, prevodio je Dejtonske pregovore i suđenja na Tribulanu u Hagu.

Dr. Ridjanovic is professor emeritus of English and linguistics at the University of Sarajevo. He obtained his doctoral degree in linguistics at the University of Michigan in 1969 and taught at Sarajevo University’s Department of English for nearly forty years. In 1984-85 he was a Fulbright visiting professor of Serbo-Croatian and linguistics at the Ohio State University.

He has given invited lectures at universities in the former Yugoslavia, at the Zagreb Linguistics Circle, at the Croatian Academy of Arts and Sciences, and at Oxford University. He has published eight books (one in the U.S.) and over fifty papers and articles in local and international journals.

He received several prizes for his scholarly publications, including the awards for the best non-fiction book published by the Svjetlost company in 1984 and the best-book prize at the International Book Fair in Sarajevo in 2004. He was among the pioneers of simultaneous interpretation in the former Yugoslavia and has since interpreted at over forty international gatherings, including the Dayton Peace Talks and proceedings at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in the Hague.

Kupite novu knjigu Dr. Ridjanovica: Totalni promašaj lingvistike na Zapadnom Balkanu ili kliknite ovdje za besplatni pregled knjige prije kupovine
Purchase your own electronic copy of the grammar part of the book: Bosnian for Foreigners – With a Comprehensive grammar or click here to first see excerpts from the book